• Trädbeskärning

Utforska

Varför vill man beskära ett träd och vilka metoder finns det?

Beskära ett träd kan man göra för att upprätthålla trädets kraft och hälsa eller för att ändra trädets form eller storlek. Vid felaktig beskärning finns risken att skada eller förkorta trädets livstid.

Fruktträdsbeskärning kan man utföra av olika anledningar beroende på syftet. Syftet kan vara estetiskt, fruktsättning eller att man vill bevara ett ålderstiget träd.
Fruktträd som är äldre och mer vildvuxna behöver man oftast besöka flera gånger för att inte stressa trädet mer än nödvändigt som resulterar i mängder med vattenskott.

Utrymmesbeskärning görs för att se till att inte grenar växer in i exempelvis fasader, tak, belysningar eller elledningar.

Underhållsbeskärning är en noggrann genomgång av hela trädkronan där man tar bort skadade och döda grenar. Man tar även bort grenar som växer olämpligt. Samtidigt som man underhållsbeskär kan man även göra ett kronlyft. Det görs av den nedre delen av kronan för att få ökat ljusinsläpp och sikt samt för framkomligheten vid exempelvis gräsklippning.

Säkerhetsbeskärning gör vi utifrån aspekten säkerhet. Det utförs oftast på träd som är skadat, sjukt eller angripet av röta. Man avlägsnar döda, sjuka och skadade grenar och detta görs för att undvika skada på person eller egendom. Det kan ibland finnas anledning att tillsammans med en säkerhetsbeskärning sätta upp en kronstabilisering som minskar risken för ett stam- eller grenbrott.

Uppbyggnadsbeskärning utförs på unga träd där man vill främja en bra kronstruktur.
Man befrämjar ett väl fördelat grenverk som skall ge trädet styrka och balans.

Formträdsbeskärning är en beskärningsform som man utför för att skapa en specifik eller behålla en kronform. Formträdsbeskärning görs företrädesvis oftast i stads- och parkmiljöer.
Vid en sådan beskärning tar man hänsyn till trädkronans form och den arkitektur som finns i närmiljön.

Rotbeskärning görs på träd där man vill främja trädet att skapa nya rötter närmre stammen.
Vid förflyttning av ett etablerat träd eller buske är detta ett viktigt steg i processen.

Kontakta oss för mer information om våra olika beskärningstjänster.