• Trädfällning, bortforsling och stubbfräsning

Utforska

Trädfällning

Vi på ACRE Skogstjänst AB har kompetens och erfarenhet av alla slags uppdrag, oavsett storlek. Våra kunder är allt ifrån statliga bolag till privatpersoner, men en sak har de gemensamt. De är alla lika viktiga för oss!

Trädfällning invid en kraftledning, järnväg eller kanske ett hus kräver kunskap, erfarenhet samt rätt utrustning. Att använda fel teknik eller utrustning kan medföra ödestigra konsekvenser för beställare och kunder. Fällningsmetod anpassas efter trädet och platsen och det upprättas alltid en riskanalys vid varje ny arbetsplats där förutsättningarna analyseras i arbetslaget. Det finns två huvudmetoder att fälla ett träd, markfällning och sektionsfällning. Sektionsfällning kan även utföras med skylift, mobilkran eller med hjälp av en lastbil med ett kranmonterat såghuvud.

Markfällning:

Vid markfällning fäller man trädet från marknivå. Olika hjälpmedel kan användas för att säkra omgivning och arbetsplatsen för att trädet skall falla åt oönskat håll. Här ställs det stora krav på vår personal så att vårt arbete utförs så säker som är möjligt. Både utifrån vår arbetsmiljö men även mot våra kunder egendom tex byggnader och järnvägsanläggning.

Sektionsfällning:

När vi inte kan fälla träd från marknivå får vi använda oss av en fällningsteknik som kallas sektionsfällning. Träd som ofta måste sektionsfällas är träd i bebyggelse eller träd som står utmed kraftledning, järnväg eller i andra känsliga områden. Tekniken innebär att arborist klättrar upp i trädet och sågar ner det bit för bit. Stamdelar och grenar kan firas ner med hjälp av rep för att minimera risken för skador. Träd som av arbetsmiljöskäl inte går att klättra i eller som är placerade på ett sådant sätt att säkerheten riskeras, använder vi ovan nämnda metoder, skylift, mobilkran eller lastbil med såghuvud.

Bortforsling:

ACRE Skogstjänst tillhandahåller borttransport av allt avverkat material vid våra uppdrag om våra kunder så önskar. Av restprodukterna blir det biobränsle till våra värmeverk eller mat till djuren vid Borås djurpark beroende på säsong och art på restprodukter. Vid uppdrag där en större mängd skogsråvara plockas ut hjälper vi våra kunder med försäljning av stammar och grot.
Vår maskinpark är anpassad för att ge ett så lågt marktryck som möjligt, vilket gör att den negativa påverkan på rötter och mark minimeras. Våra transportörer är kontrollerade och godkända av oss i vårt interna regelverk som styr vilka underentreprenörer vi skall använda oss av.

Stubbfräsning:

Där våra kunder önska utföra stubbfräsning kan vi erbjuda detta. Stubbfräsning görs ofta där man vill uppnå ett bra helhetsintryck eller slippa runda stubben med gräsklipparen tex gräsmattan eller i parkmiljö. Gamla kan dessutom innehålla skadedjur och insekter som kan ställa till besvär. Oavsett ert syfte så har vi maskiner för att fräsa bort stubben.

Kontakta oss för mer information om våra olika trädfällningstjänster.